Στο 27,1% διαμορφώθηκε ο δείκτης της ανεργίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2013 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.


Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε 4,2% σε σχέση µε το Β΄ τρίµηνο του 2012. Ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 15,5% σε σχέση µε το Β΄ τρίµηνο του 2012.

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στην τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού και ότι σε αντίθεση με τα μηνιαία αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού, τα τριμηνιαία αποτελέσματα δεν είναι εποχικά διορθωμένα.

Η ακτινογραφία

-Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,1%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (24,1%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (59,0%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 65,1%.

-Η κατανοµή της ανεργίας, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (43,5%) ενώ ακολουθούν τα άτοµα που έχουν τελειώσει Μερικές Τάξεις ∆ηµοτικού (39,6%). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (14,2%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (17,7%).

-Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 36,5% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 58,3% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,2% αναζητά µερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (4,4%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Β’ τριµήνου του 2013, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (30,3%),
β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (26,7%),
γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (22,2%),
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 23% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία), αποτελούν αντίστοιχα το 66,8%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα, είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (38,3% έναντι 26,1%). Επίσης, το 72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 51,7.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία µε 32,9% και στη Κεντρική Μακεδονία µε 30,1%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 19,3% και στις Ιόνιους Νήσους µε 16,6%.

Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,2% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων το 65,2% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7,7% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 3,6% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες και το 16,7% για διάφορους άλλους λόγους.


newsbeast.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε ότι διαβάζετε και βοηθήστε το κουνάβι να μάθει περισσότερα για το τι προτιμάτε να διαβάζετε!

 
Top