Το βαθμολογικό χάσμα ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο εισαχθέντα
Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις οι βάσεις εισαγωγής για πολλά τμήματα διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά. Εκτός όμως από τα μόρια το Υπουργείο ανακοινώνει και το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης όπου δεν είναι άλλος από το μέσο όρο της βαθμολογίας των 6 ή 7 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων χωρίς όμως να υπολογίζονται οι συντελεστές βαρύτητας. Ο Γενικός Βαθμός πρόσβασης αντικατοπτρίζει καλύτερα το πώς τα πήγαν οι υποψήφιοι αφού σε πολλές περιπτώσεις τα μόρια είναι αυξημένα λόγω των συντελεστών στα ειδικά μαθήματα. Μέσα από την ανάλυση στην οποία προχωρήσαμε διαπιστώνουμε ότι μαθητές κατάφεραν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ γράφοντας λίγο πάνω από το 0!

Κυρίως αυτό συμβαίνει σε τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.. Για παράδειγμα στο τμήματα Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας Αθήνας ο τελευταίος πέρασε έχοντας γράψει 0, στα δυο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, δηλαδή ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 6 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ήταν 1.33. Στο αντίστοιχο τμήμα της Θεσσαλονίκης ο τελευταίος εισαχθείς είχε βαθμολογία στα αρχαία και στην ιστορία 4,3 ενώ ο μέσος όρος των 6 μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά ήταν 3.95. Άλλα και στα τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας και Λευκάδας ο μέσος όρος των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ήταν 2.81 για τον τελευταίο εισαχθέντα στην Ηγουμενίτσα και 3.33 για τη Λευκάδα.

Συνολικά υπάρχουν 120 τμήματα όπου οι τελευταίοι εισαχθέντες με βαθμολογία κάτω από τη βάση στα 6 ή 7 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μάλιστα σε 6 τμήματα ο γενικός βαθμός πρόσβασης (μέσος όρος 6 -7 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων μετά από την αναπροσαρμογή τους με τον προφορικό βαθμό) κυμαίνεται από 1.33 έως 4.33.

Εκτός από το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας Αθήνας όπου με 0 σε δυο βασικά μαθήματα υποψήφιοι πέτυχαν την εισαγωγή τους υπάρχουν και άλλες σχολές όπου σημειώθηκε το πιο πάνω φαινόμενο. Συγκεκριμένα με βαθμολογία στα δυο βασικά μαθήματα 3.6 και 3.7 εισήχθησαν μαθητές στα τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Λευκάδα και Φωτογραφίας στο ΤΕΙ Αθήνας.
Πέρα όμως από τις αναλύσεις για τα τμήματα όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος και πτώση είναι σημαντικό να δούμε και άλλη μια παράμετρο που δεν είναι άλλη από τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον πρώτο και στον τελευταίο εισαχθέντα.

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι σε πολλά τμήματα υπάρχει ένα «χάσμα» ανάμεσα στον πρώτο, που πιθανόν δήλωσε το τμήμα συνειδητά λαμβάνοντας υπόψη του και οικονομικά κριτήρια (τόπος διαμονής των γονέων) άλλα και στον τελευταίο που πιθανόν να δήλωσε το τμήμα χωρίς να αποτελεί πρώτη του επιλογή απλά το επέλεξε είτε για να «γεμίσει» το μηχανογραφικό του δελτίο είτε για να εισαχθεί σε μια σχολή έστω και χαμηλόβαθμη.

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 67 τμήματα όπου η διαφορά σε μόρια ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο είναι μεγαλύτερη από 5000 μόρια. Στην ανάλυση αυτή η μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά αφορά το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας Αθήνας όπου 16147 μόρια χωρίζουν τον πρώτο από τον τελευταίο.


Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε ότι διαβάζετε και βοηθήστε το κουνάβι να μάθει περισσότερα για το τι προτιμάτε να διαβάζετε!

 
Top