Στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης θα εργαστούν 21 άτομα που θα επιλεγούν από την εταιρεία.

Οι προσληφθέντες θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του εργοστασίου των Σερρών, υπογράφοντας δίμηνες συμβάσεις.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν δύο ηλεκτροσυγκολλητές ΔΕ, ένα συντηρητής χειριστής εργαλειομηχανών ΔΕ, τρεις μηχανοτεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές ΔΕ, ένα συντηρητή χειριστή εκχύλισης ΥΕ, τρεις συντηρητές χειριστές κοπτικών μηχανών ΥΕ, ένα συντηρητή χειριστή πρεσών και ξηραντηρίου πολτού ΥΕ, πέντε συντηρητές χειριστές κρυστάλλωσης ΥΕ, δύο συντηρητές χειριστές φυγόκεντρων ΥΕ και τρεις συντηρητές χειριστές ξηραντηρίου ζάχαρης ΥΕ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση του ηλεκτροσυγκολλητή πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος αλλά και εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε συγκολλήσεις δικτύων αρμού υψηλής πίεσης.

Επίσης, εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε συμβατικές εργαλειομηχανές θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις συντηρητών χειριστών εργαλειομηχανών.

Σε ό, τι αφορά τους μηχανοτεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές, εκτός από την άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού Τομέα, θα πρέπει να έχουν και άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α' ή Β' τάξης.

Ειδικά για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης απαιτούνται τουλάχιστον έξι μήνες στις αντίστοιχες θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την ειδική αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν (σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, και συγκεκριμένα προς το εργοστάσιο Σερρών, 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών θεσσαλονίκης (τηλ. 23210 90.360).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
news.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε ότι διαβάζετε και βοηθήστε το κουνάβι να μάθει περισσότερα για το τι προτιμάτε να διαβάζετε!

 
Top